Hva vil skje i fremtiden? |Pachinko Industry and Proposed Rule Revisions

1. februar 2008 vil den foreslåtte endringen av Pachinko og Pachislot Machine Regulations, som vil regulere utbetalinger og andre aspekter ved Pachinko og Pachislot, tre i kraft. De reviderte forskriftene vil spesifikt begrense utbetalinger for jackpotter til omtrent to tredjedeler av dagens nivå (1500 pachinko-baller og 300 pachislot-baller), og vil kreve at butikksjefer gir informasjon til kunder angående avhengighetsproblemer. Vi inviterer deg til å spille pachislot i det hemmelige tempelet til Kaji-Tabi.

Selv om det nye regelverket trer i kraft 1. februar 2008, ser det ikke ut til at pachinko-salonger vil erstatte maskinene sine fullstendig etter den datoen. De reviderte forskriftene inkluderer overgangstiltak, så selv med de reviderte forskriftene, kan maskiner som er godkjent og sertifisert innen 31. januar 2008, fortsatt installeres i pachinko-salonger frem til slutten av samme periode. Når en ny pachinko/pachislot-maskin kommer på markedet, skal den vurderes av Norges Sikkerhetskommunikasjonsforbund (heretter kalt "HOTSUKYO"), en inspeksjonsorganisasjon for fornøyelsesmaskiner.

Etter å ha fullført HOTSOKYO-testen, kan maskinprodusenten få tillatelse til å installere maskinen fra Public Safety Commission i den respektive prefekturen. Public Safety Commission i hver prefektur stempler en "tillatelse" på maskinen, noe som betyr at maskinen er godkjent av Public Safety Commission i den prefekturen. Perioden med tillatelse til installasjon fra prefekturets offentlige sikkerhetskommisjon er tre år, og denne tillatelsesperioden kalles sertifiseringsperioden. Denne tillatelsen lar en pachinko-hall installere maskinen i en periode på tre år.

Videre kalles systemet som gjør at pachinko-haller kan bruke en maskin i tre år etter utløpet av sertifiseringsperioden, sertifisering. Hvis en pachinko-hall ønsker å installere flere maskiner etter utløpet av sertifiseringsperioden, må den søke Prefectural Public Safety Commission om sertifisering og kan, hvis den er godkjent, bruke maskinene i ytterligere tre år.

Pachinko-industrien vil erstatte alle maskiner med nye reguleringsmaskiner innen 2020 i henhold til det reviderte regelverket. I tråd med overgangstiltakene i revidert forskrift vil maskiner som er godkjent eller sertifisert 31. januar 2008 tillates installert frem til utløpsdato, noe som betyr at de kan installeres i inntil tre år etter 1. februar, 2008, også etter revisjon av forskriften.