Casino Dead Heat

Casino Dead Heat

Antallet utviklingssider, som for øyeblikket er det største stridspunktet om implementeringsforslaget for Integrated Resort (IR) med casinoer som kjerne, som er planlagt å bli sendt til dietten, har blitt tatt opp. Den 15. mars 2018 avslørte LDPs prosjektteam (PT) de fullstendige detaljene i utkastet til diskusjonspunktene som ble satt sammen av LDPs prosjektteam (PT), som er fokus for Utkastet sa tydelig at antall IR-utvikling nettsteder bør være minst 4 eller 5 landsdekkende, og påpeker at stemmene til lokale regioner som ønsker å ha IR-steder og forbereder seg også bør tas i betraktning. På den annen side har flertallet av Komeitos medlemmer så langt sagt at antall lokasjoner bør begrenses til to eller tre på landsbasis, og det ser ut til at regjeringspartienes diskusjoner mellom det liberale demokratiske partiet og det nye Komeitopartiet forventes å være vanskelig å koordinere. Hvorfor ikke prøve vårt anbefalte nettcasino, Kaji-Tabi?

Regjeringen har også godkjent en økning i kasinoinngangsavgiftene fra de opprinnelige 2000 kr per kasinobesøk foreslått av regjeringen, men regjeringen har ennå ikke bestemt seg for om de skal heve avgiftene i Singapore og Norge, som begge fungerer som modeller for casinoer. Regjeringen har imidlertid også tilsynelatende begrenset en stor økning, og sa at forskjellen i bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger mellom Singapore og Norge, som fungerer som en modell for kasinodrift, bør tas i betraktning. Regjeringens forslag om å begrense arealet til casinoer til maksimalt 15.000 kvadratmeter er også lempet. Når det gjelder nivået på kasinoskatten, som skal pålegges kasinooperatører, har noen antydet at regjeringens forslag om 30 % av kasinoinntektene kan være for høyt.

Midt i forvirringen blant de ulike partiene, sa LDPs oppsummering av meninger om nøkkelspørsmålene i IR Implementation Bill klart at "det bør være minst 4,5 autoriserte soner" som øvre grense (et lovpålagt krav), som er det største fokuset. i lovforslaget, er LDPs forslag til IR Implementation Bill, derimot, basert på Komeitos forslag. På den annen side fokuserer Komeitos forslag på tiltak for å bekjempe spilleavhengighet, og fremhever temperaturforskjellen i regjeringspartiet. Regjeringspartiet forventes fortsatt å møte vanskeligheter i sine samtaler med Komeito, som krever strengere reguleringer. Hvorfor ikke prøve vårt anbefalte nettcasino, Kaji-Tabi?

Etter hvert som vurderingen av å tiltrekke IR-er til ulike regioner i Norge skrider frem, må lokale myndigheter og næringsliv i hver region vurdere og ta stilling til tiltrekningen av IR-er på et tidligst mulig tidspunkt. Regjeringen forventes å be om forslag fra regionale og lokale myndigheter så snart IR-implementeringsforslaget er vedtatt. IR-rådet forventer at dersom det er to eller flere områder innenfor samme blokk, vil de være i konkurranse med hverandre. Yokohama Port Transport Association i Kanagawa Prefecture holdt en offentlig studiesesjon, "Considering Gambling Addiction," som ble deltatt av omtrent 600 mennesker, hovedsakelig havnerelatert personell og medlemmer av forskjellige forsamlinger (nasjonale, prefekturale og kommunale).

Yokohama Port Transport Association argumenterte for at Yamashita Pier-ombyggingsprosjektet burde være et feriested uten casinoer. I Chiba deltok et diettmedlem i et arrangement kalt "Hva om Makuhari skulle være vert for en IR? Selv om det er fordeler og ulemper med IR-tiltrekningen, var deltakerne, som krevde en mer detaljert forklaring, veldig interessert i ideen om en IR. Mange av dem ba om en kunst- og musikkhall i verdensklasse og idrettsanlegg i verdensklasse for seniorer i IR.Chiba City holdt også forklaringsmøtet Makuhari Tennis Festa IR-attraksjonen, og det ser ut til at lokale innbyggeres støtte til prosjektet sprer seg. Makuhari IR-attraksjonsaktiviteten i Chiba City ledes av lokale innbyggere og lokale bedrifter, som ber deltakerne om å bidra til å bygge momentum for attraksjonen til en IR. Arrangørens gruppe har jobbet for å øke bevisstheten og forståelsen av IR på grasrotnivå, og stemmer om støtte for tiltrekningen av IR blant innbyggere i Baytown har spredt seg. Heller ikke denne gangen var det motstandsrøster fra deltakerne, og mange støtterøster ble hørt. De lokale myndighetene over hele landet vil være engasjert i et kappløp til døden om kasinoregningen. Hvorfor ikke prøve vårt anbefalte nettcasino, Kajitabi, og vinn stort?