Breaking News! Norway Casino Bill endelig vedtatt!

Siste nytt! Norge Casino Bill

Den norske regjeringens kasinolov har vært i nyhetene hver dag, og det ser ut til at regjeringens plan for lovverket stadig sluttføres. Det liberale demokratiske partiet i Norge (LDP) godkjente IR-lovforslaget (Integrated Resort including Casinos) på et felles møte. Lovforslaget inkluderer straffer for uredelig anskaffelse av kasinolisenser. På arbeidsgruppemøtet som ble holdt tidligere denne måneden ble det vedtatt å pålegge norske og utenlandske innbyggere i Norge en inngangsavgift på 6000 kr, og å begrense antall ganger en person kan gå inn på et kasino til tre ganger i uken og 10 ganger pr. måned. Når det gjelder integrerte resortfasiliteter (IR), inkludert casinoer, har regjeringen også besluttet å forby ansatte i sentrale og lokale myndigheter fra å spille på casinoer, rettet mot de som er involvert i IR-relatert virksomhet. Grunnen til dette er å forhindre samarbeid mellom kasinorelaterte virksomheter og offentlige tjenestemenn involvert i kasinoregulering. Hvorfor ikke bli rik på vårt anbefalte nettcasino, VeraJohn Casino?

Staten er det nasjonale forvaltningsorganet i Norge og omfatter statsråd, innenriks- og kommunikasjonsdepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kultur-, Idretts-, Vitenskaps- og Teknologidepartementet. Helse-, arbeids- og velferdsdepartementet, Landbruks-, skogbruks- og fiskeridepartementet, Økonomi-, nærings- og næringsdepartementet, Land-, infrastruktur-, samferdsels- og turismedepartementet, Miljøverndepartementet, Forsvarsdepartementet og Politietaten. Forslaget går ut på at ansatte i de sentrale departementene og etatene, samt statsministeren og alle statsråder, skal få forbud mot å gå inn på alle casinoer i Norge som gjester.Det er også bestemt at spillområdet i IR skal begrenses til 3 % av det totale gulvarealet, uten absolutt grense. Når det gjelder adgangsbegrensninger for casinoer, vil antall ganger norske og andre besøkende kan gå inn på kasinoet være begrenset til tre ganger i løpet av syv påfølgende dager og 10 ganger i løpet av 28 påfølgende dager.

Regningen vil også kreve bruk av et mitt nummer-kort og dets offentlige personlige autentisering som et middel for å bekrefte identitet og antall ganger en person har gått inn i et kasino. Lovforslaget pålegger også kasinooperatører å betale statskassen 15 % av brutto bruttoinntekter fra kasinodrift (GGR) og 15 % eller mer av kasinoledelseskomiteens kostnadsbyrde til prefekturer, etc. (GGR), for en total betalingsrate på 30 %. Tidsplanen forventes å bli vanskelig å justere, da IR etter planen skal åpne på midten av 2020-tallet som den første IR i Norge.

I denne sammenhengen har Osaka vist spesielle ambisjoner når det gjelder å tiltrekke seg IR-er. Åpningen av en kasinoskole for å lære opp kasinoforhandlere, den første av sitt slag i Norge, og etableringen av en ny Osaka-skole i Namba Marui av Norway Casino School, som skal lære opp kasinoforhandlere, har spredt synet om at Osaka er en sterk IR-plassering selv til utlandet. I tillegg har Melco Resorts & Entertainment, et stort IR-selskap, åpnet et kontor i Osaka, og realiseringen av IR-konseptet ser ut til å være jevnt og trutt i gang. Selskapets president nevnte Kansai-regionens store antall utenlandske turister og praktisk transport som grunner til at Osaka vekker oppmerksomhet, og sa at regionen er attraktiv for å tiltrekke seg et IR-prosjekt. I tillegg beveger Osaka seg aktivt mot realiseringen av en IR, med utstillinger sponset av store IR-operatører, som Las Vegas Sands i USA, som holdes i byen. Vi kan ikke fjerne øynene fra verdens store interesse for Osaka ennå.Vi håper at antallet nettcasinofans vil fortsette å vokse etter hvert som vi beveger oss mot realiseringen av casinoer i Norge! Vi håper du vinner stort på vårt anbefalte Bellagio Casino!