Gamblingens nye verden vokser raskt|eSports

Det er tydelig at alt i hverdagen vår går digitalt, og nettvirksomheten vokser i et raskt tempo. Det samme gjelder i gamblingverdenen, der e-slottstipping får oppmerksomhet og antallet e-slotts-betting øker.

Her vil vi introdusere deg for omfanget av spredningen og hvilke endringer og egenskaper som vises.

Overgangen til eSport

I følge 2CV, et globalt forbruker- og markedsundersøkelsesfirma, vil de totale gamblinginntektene i eSport i 2020 vokse til det dobbelte av 2019. 2019s totale inntekter er $7 milliarder, så i 2020 forventes de å nå $14 milliarder. Den totale inntekten for 2019 er 7 milliarder dollar, som vil nå 14 milliarder dollar i 2020.

Med verdens sosiale klima i dramatisk endring, må alle slags sportsbegivenheter avlyses eller utsettes. Dette tvinger sportsspillere til å se etter alternativer og flytte på nettet. Og eSport er der de har havnet.

Av de 1 028 gamblerne (18-64 år) som ble spurt, sa 59 % at deres gamblingmuligheter har blitt redusert. Av disse er 32 % aktivt på jakt etter nye spillesteder, mens 24 % allerede har flyttet til nye. I tillegg indikerte 22 % av gamblere som indikerte at de aldri hadde satset på eSport at de ville satse på eSport i løpet av de neste månedene.

Som disse undersøkelsesresultatene indikerer, forventes det fortsatt at antallet personer som aldri har satset på eSport vil øke i fremtiden. Martin Bradley, forskningsdirektør ved 2CV, kommenterte: «Innen 2022 vil e-slottstipping ha nådd toppen.

Innen 2022 forventes eSport å nå 644 millioner tilskuere over hele verden. Dette tallet er basert på 454 millioner tilskuere i 2019. Samtidig ser vi en enorm mulighet med at så mange sportskonkurranser og arrangementer blir avlyst eller utsatt.»

Hvis vi tenker kortsiktig vekst, vil det kun være for spill som hører til sport.Men hvis vi tenker langsiktig, er det her kunnskap og informasjon om e-slott vil bli mer nøyaktig formidlet til folk og spres. Dette vil skape ytterligere muligheter ved å koble tilskuere med bedre matchede arrangementer.» la til.